léčiva

Léky je třeba skladovat správně. Jedině pak mohou skutečně účinkovat a nezpůsobit ještě větší problémy

I léky musí být skladovány podle určitých podmínek, aby pomáhaly a neškodily. Jedině tak neztratí nic ze své funkčnosti až do doby expirace. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel. Především uchovávejte léky v originálním a označeném obalu, abyste je nemohli zaměnit s jinými. Nemíchejte více léků dohromady a nenechávejte samostatné léky jen tak svázané gumičkou. Plata ponechte v celku Pokud máte plata léků, nestříhejte je na menší kousky.