Hlas blízkého člověka působí jako objetí a zlepšuje náladu

Hlas lidí, kteří jsou našemu srdci nejbližší, může změnit naši náladu a pohled na svět. Hlasy lidí, které milujeme, jsou pro nás nesmírně cenné a měli bychom si je zaznamenávat, abychom je již nikdy neztratili ze svého života. Fotografie jsou sice skvělé, ale hlas je hlubokým psychologickým tonikem, jak potvrdily četné výzkumy.

Zajímavý experiment pracoval s léčbou hlasem

Biologický antropolog Leslie Seltzer z Wisconsinsko-Madisonské univerzity provedl výzkum, ve kterém nechal dobrovolníky podstoupit stresující zkoušku. Po zkoušce byli lidé vyzváni, aby zavolali svým matkám. Jedna skupina si povídala s matkou prostřednictvím SMS, druhá skupina jí zavolala a mluvila s ní přímo. Leslie Seltzer testoval vzorky krve odebrané po zkoušce a po kontaktu s matkou.

Doporučený článek:  Bez šálku kávy nebo čaje si málokdo představí dokonalé ráno. Pro tělo jsou přitom pohroma

Experiment odhalil překvapivý rozdíl. Jedinci, kteří slyšeli hlasy svých matek, měli v krvi mnohem méně stresových hormonů a vyšší hladinu oxytocinu, který podporuje vznik příjemných pocitů. Ti, kteří posílali jen SMS, nevykazovali žádnou změnu v chemii krve. To znamená, že hlas někoho blízkého skutečně může změnit chemii těla pozitivním způsobem. Uklidní nás a sníží stres, který jsme právě prožili.

Zdroj obrázku: Freepik

Lidský hlas má stejnou moc jako objetí milované osoby

V další studii, na které se podíleli také studenti, Seltzer zjistil, že rozhovor s matkou aktivovalo stejnou část mozku jako během objetí. To znamená, že slyšet hlas někoho, koho milujete, má stejný účinek, jako když se ho fyzicky dotýkáte. Je dokázáno, že pacienti v kómatu se léčí rychleji, když slyší hlas někoho, koho znají a je jim blízký.

Doporučený článek:  Když jedu na kole, záměrně se nedržím u kraje, ale ve středu silnice. Auta chvíli počkají a já se cítím bezpečněji

Myslete na to, že objímat můžete své milované jen po určitou dobu ve svém životě. Jakmile si zaznamenáte jejich hlas a uložíte si ho v jakékoli formě, budete si ho moci pouštět, kdykoli jen budete potřebovat, a vždy se budete cítit velmi dobře, i když už s vámi vaši milovaní nebudou moci být. Jak je vidět, lidský hlas je přímo lékem, který dokáže zmírnit stres. Měli bychom tedy hlasy svých blízkých nejen nahrávat, ale také si s nimi povídat tak často, jak je to jen možné.

Zdroj: https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/kindness/kindness-matters-guide, https://news.wisc.edu/for-comfort-moms-voice-works-as-well-as-a-hug/, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-carpe-diem-project/201810/the-human-voice-is-medicine-so-why-arent-we-talking, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4513326/, https://www.medicalnewstoday.com/articles/326168