Odborníci se zaměřili na pět osobnostních rysů psů a jejich reakce

Agresivita, úroveň aktivity, možnost trénovat, to vše se mění na základě věku psa. Tomuto faktu se nedávno začaly věnovat i různé vědecké studie. Dva vědci na Michiganské státní univerzitě provedli výzkum, ve kterém porovnávali dotazníky vyplněné majiteli psů. Tyto dotazníky byly zaměřeny na popis osobnosti jejich domácích mazlíčků.

Porovnávaly se osobnostní rysy, které se u lidí nenacházejí

Šlo o pět směrů v osobnosti psa. A to o strach, agresi vůči lidem, agresi vůči jiným zvířatům, aktivitu nebo takzvanou vzrušivost a schopnost reagovat na trénink. V tomto výzkumu se vědci dívali na mnoho proměnných faktorů. Jelikož výzkum zahrnoval velkou síť a snažil se pokrýt velké množství účastníků, na jeho výsledek byly použity komplikované postupy statistické analýzy. Údaje byly shromážděny celkem o 1681 psech.

Doporučený článek:  Spaní v ponožkách sníží pocit studených nohou

Nejočekávanější výsledek souvisel s aktivitou nebo mírou vzrušení. Jak se dalo předpokládat, mladší psi byli aktivnější a vzrušenější než ti starší. Pokles nebyl náhlý, ale postupně klesající vzhledem k zvyšujícímu se věku psa. Obě míry agrese se zvedaly a klesaly během života. Vrchol agrese u psů byl zaznamenán mezi 6. a 8. rokem. Mladší, ale i starší psi oproti tomuto věku vykazovali menší míru agrese v obou zmíněných druzích.

Zdroj obrázku: Freepik

Překvapila možnost trénovat psy podle věku

Nejvíce vědce překvapil fakt, který se týkal schopnosti psa reagovat na trénink. Většina lidí si myslí, že nejsnáze se dají trénovat mladí psi a u starých už tato schopnost úplně klesá. Vždyť jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš, opak je ovšem pravdou a i starý pes se dokáže naučit nové povely stejně dobře jako štěně. Výsledky ukazují, že trénovatelnost psa s věkem narůstá. Vrchol dosahuje mezi 6. a 7. rokem a potom jen trochu klesá.

Doporučený článek:  Čaj z chryzantémy posílí imunitu a potěší také svou chutí

Co se týče strachu, vědci nevypozorovali žádné změny týkající se věku. Jedinou zajímavostí, které si všimli, byl fakt, že více trénovaní psi byli klidnější a méně vystrašení než ti, kteří podstoupili malý nebo žádný trénink. Odhaduje se, že i psi mají podobné osobnostní rysy jako lidé, ale ještě nikdo nezkoumal podobnost mezi nejznámějšími čtyřmi typy osobností u lidí a psů.

Zdroj: https://www.canr.msu.edu/ans/overview/species/animal-welfare-and-behavior, https://www.researchgate.net/publication/313544755_A_Companion_Dog_Increases_Prosocial_Behavior_in_Work_Groups, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8093277/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7895348/, https://tractive.com/blog/en/good-to-know/fearful-dogs-expert-bettina-specht-tells