Proč číst? Čtení zlepšuje kognitivní funkce i náladu!

Knize se televize ani počítač nikdy nevyrovná, protože při čtení se rozvíjí představivost a stimulují se neurony, které rozvíjí schopnost analyticky myslet nebo zlepšují paměť. Pravidelné čtení navíc napomáhá lépe zvládat pravopis, dokonce posiluje sebevědomí. O rozhledu ani není třeba mluvit, protože sečtělí lidé bývají nejlepšími parťáky pro zábavnou konverzaci. Už pro tyto důvody je vhodné povzbuzovat ve čtení i děti. Knihy jsou totiž studnicí informací i zábavy!

Trénink pro mozek

Kniha má nálepku nudy oproti televizi nebo sociálním sítím, ale čtení je nejlepším tréninkem pro mozek, protože na rozdíl od vizuálních vjemů prezentovaných na obrazovce stimuluje představivost. Čtenář se vžívá do děje, soucítí s postavami a prožívá děj spolu s nimi. Během čtení dochází k zapojování obrazového i analytického myšlení, neurony stimulují další mozkové činnosti. Navíc se dotyčný může inspirovat v řešení různých životních situacích právě v knihách.

Zdroj obrázku: Freepik

Inspirace pro zvládání obtížných situací

Při čtení se otevírají nejen dveře představivosti, ale je možné slyšet zvuky nebo cítit různé vůně, protože čtenář si text vizualizuje ve své hlavě. Lepší porozumění světa vede k posílení povědomí o přírodě a ochraně životního prostředí, ale dosažených znalostí lze využít při řešení nebo zvládání obtížných životních situacích. Navíc je možné některé události předvídat!

Doporučený článek:  Alpská fialka není náročná na péči a krásně kvete

Pro stimulaci paměti

Vzbuzují zájem i zlepšují koncentraci a paměť, knihy jsou pro mozek motorem a nutí jej používat analytické schopnosti. Příběhy z dětských knih tak mohou inspirovat po celý zbytek života, nadto formují intelekt i osobní postoje.

Zdroj obrázku: Freepik

Poznání i zábava

Sečtělí lidé jsou lepšími společníky při konverzaci, navíc mají velmi propracované argumenty v diskuzi i v pracovních dialozích, protože čtení obohacuje slovní zásobu a rozšiřuje obzory. Znalosti odbourávají stydlivost a posilují sebevědomí. V neposlední řadě je čtení skvělá zábava a relaxační technika pro zlepšení nálady.

Doporučený článek:  Rýhy na nábytku mohou zmizet jako mávnutím kouzelného proutku. Dřevo bude znovu jako nové