Časté nabíjení a vybíjení ovlivňuje výdrž baterie

Baterie v našich elektronických zařízeních nám umožňují být mobilními a nezávislými na síťovém napájení. Avšak s každým cyklem nabíjení a vybíjení se životnost baterie může měnit. Jak přesně tyto cykly ovlivňují výdrž baterie? Pojďme se na to podívat blíže.

1. Co je to cyklus nabíjení?

Cyklus nabíjení se vztahuje k jednomu kompletnímu nabití a vybití baterie. Například, pokud nabijete svůj telefon z 50 % na 100 % a pak ho vybijete zpět na 50 %, to se považuje za půl cyklu nabíjení.

Doporučený článek:  Spálení sluncem je pro tělo vždy nebezpečné. Správná ochrana může předejít rakovině i poškození zraku

2. Kapacitní ztráta

Každá baterie má omezený počet nabíjecích cyklů, po kterých začne ztrácet svou kapacitu. S každým cyklem může baterie ztratit malé procento své původní kapacity, což znamená, že postupem času bude schopna uchovávat méně energie.

Zdroj obrázku: Freepik

3. Optimalizace nabíjecího procesu

Některé studie ukazují, že udržování úrovně nabití baterie mezi 20 % a 80 % může prodloužit její životnost. Totéž platí pro vyhýbání se extrémním teplotám při nabíjení, což může způsobit rychlejší opotřebení baterie.

Doporučený článek:  Vrásčité prsty po koupání mají překvapivě praktický důvod. Mohou usnadnit i domácí činnosti

4. Hluboké vybíjení vs. časté nabíjení

Mýtus říká, že je dobré baterii pravidelně kompletně vybít a znovu nabít, ale toto nemusí být pro všechny typy baterií pravda. Moderní lithium-ionové baterie preferují častější nabíjení a nemají „efekt paměti“, jak tomu bylo u starších typů baterií. Hluboké vybíjení může v některých případech skutečně zkrátit životnost baterie.

5. Technologický pokrok

Díky pokroku v oblasti technologie baterií se moderní baterie stávají odolnějšími proti opotřebení způsobenému nabíjením. Vývojáři zařízení také implementují inteligentní nabíjecí algoritmy, které optimalizují proces nabíjení a prodlužují životnost baterie.

Doporučený článek:  Kaštany využíváme ve svých domovech od nepaměti. Udrží stranou škůdce

Správným způsobem nabíjení a péčí o baterii můžeme prodloužit její životnost a těšit se z lepší výdrže našich zařízení. Je důležité rozpoznat mýty od skutečnosti a přizpůsobit své návyky nabíjení aktuálním doporučením pro daný typ baterie a zařízení.

Zdroj: https://techwithtech.com/frequently-charging-phone-damages-phone-battery/